Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak využít potenciál indiga: Průvodce pro rodiče a učitele
(Tato doporučení lze pochopitelně vztáhnout i na ostatní děti.)

· RESPEKTUJTE je.
· Dávejte jim BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU. Milujte je a dávejte to najevo jakýmkoliv způsobem.

· Dejte jim možnost VOLBY.
· Dejte jim SVOBODU, aby se mohly rozvíjet, v rovnováze s dohledem a bezpečnými hranicemi.
· Stanovte HRANICE na jejich ochranu, ale ne libovolné.
· Říkejte DŮVODY a VYSVĚTLENÍ PROČ.
· Jak jen to je možné, dovolte jim PODÍLET SE NA PRAVIDLECH a spravedlivých a přiměřených důsledcích při jejich porušení.
· Dávejte jim vysvětlení ÚPLNÁ VYSVĚTLENÍ odpovídající  jejich myšlení.
· NEMLUVTE K NIM POVÝŠENĚ.
· NIKDY NEŘÍKEJTE "PROSTĚ PROTO" nebo "PROTOŽE JSEM TO ŘEKL/A". Pro indigo to není dostatečný důvod.
· Buďte ke svým dětem ČESTNÍ. Říkejte pravdu, poznají to.
· Nedávejte příkazy, místo toho je POŽÁDEJTE O SPOLUPRÁCI při plnění úkolů (např. včas se připravit k odchodu).
· NEZKOUŠEJTE s nimi MANIPULOVAT. Nefunguje to.
· NEPOUŽÍVEJTE VINU, strach nebo zlobu jako nástroje kontroly.
· Buďte féroví.
· STŮJTE SI ZA SVÝM. Než řeknete NE, přesvědčte se, zda k tomu máte dobrý důvod a potom neustupujte.
· NESROVNÁVEJTE své dětství s jejich (když jsem byl malý, museli jsme každý den chodit pěšky pět kilometrů do školy...)
· Dejte jim EMOČNÍ PODPORU ve všem co dělají.
· NASLOUCHEJTE jim.
· RESPEKTUJETE jejich SOUKROMÍ a osobní prostor.
· UČTE své děti MÍT V ÚCTĚ ostatní, bez ohledu na jejich schopnosti nebo chování.
· UZNEJTE svou CHYBU, když nějakou uděláte.
· Udělejte si čas na HRANÍ se svými dětmi.
· Nedělejte za své děti to, co zvládnou sami. PODPOŘTE jejich SÍLU tím, že jim umožníte rozvinout vlastní AUTONOMII.
· DEJTE jim ZODPOVĚDNOST za nějaké věci v domácnosti a DEJTE JIM VYBRAT, které věci to budou.
· PODĚKUJTE jim za dobré chování.
· Používejte ODMĚNY nejméně tak často, jako tresty. To je důležité pro překonání frustrujících období.
· Dovolte jim, aby byly ÚČASTNY vašeho života. Nechtějte je před ním ochraňovat, nebo budou vědět a pohoršovat se.
· RESPEKTUJTE jakékoliv SCHOPNOSTI, které se u nich rozvinou, i když jim třeba nebudete rozumět.
· POSKYTNĚTE jim odpovídající TRÉNINK a PODPORU k rozvinutí svých talentů - fyzických i metafyzických.
· OCEŇUJTE jejich SÍLU.
· UMOŽNĚTE svým dětem TVOŘIT.
· Buďte OTEVŘENÍ učit se od nich.
· PŘÍKLAD EFEKTIVNÍ ŽÁDOSTI rodiče indigového dítěte: "Potřebuju, abys mi pomohl/a přijít včas k doktorovi. Musíme vyrazit za pět minut, abychom to stihli, takže si udělej všechno, co ještě potřebuješ, jako dojít si na záchod. A protože později přijde babička, musíme posbírat hračky, buď teď a nebo hned jak se vrátíme domů. Záleží na tobě, jak se rozhodneš.

Nejvýznamnější doporučení pro rodiče

BUĎTE ČESTNÍ
Poskytujte v maximální míře vysvětlení odpovídající jejich inteligenci a zralosti.

NEMANIPULUJTE
Žádné obviňování! S indigem nehne.

DEJTE JIM NAJEVO ÚCTU
Jsou pouze menší věkem, ale často moudřejší. Nemluvte k nim povýšeně, ponesou to s nelibostí. Respektujte je. Berte je jako sobě rovné jak jen můžete. Nechte je, aby se podílely na pravidlech a věcech z nich vyplývajících. Spolehněte se, že mají omezení, která je ochrání.

ZPLNOMOCNĚTE JE
Nechte je rozvinout svou autonomii tím, že budou dělat co nejvíce věcí samostatně. Nechte je vybírat si oblečení, učte je samostatně se koupat v útlém věku.

RESPEKTUJTE JEJICH PSYCHICKÉ SCHOPNOSTI
Pomozte jim rozvíjet jejich neobvyklé schopnosti procvičováním, kurzy a povzbuzováním.

NAUČTE JE JAK SE ENERGETICKY CHRÁNIT A UZEMŇOVAT SE
Indigo je velmi citlivé na emoce. Může u něho docházet k častým změnám nálad; ty jsou často způsobeny tím, že přebírá energie ostatních okolo. Velmi užitečným může být trénink léčivých energetických cvičení a technik.

RESPEKTUJTE JEJICH EMOČNÍ A FYZICKOU CITLIVOST
Můžete ji považovat za extrémní a neobvyklou, ale oni si nevymýšlejí a mohou potřebovat vaši pomoc, aby své pocity zvládaly.

NAJDĚTE ALTERNATIVNÍ TERAPII PRO PORUCHY POZORNOSTI ČI JINÉ
Nedávejte jim léky jako je např. Ritalin. Zkuste najít alternativní způsoby, jak s takovým chováním pracovat, jako třeba výživové doplňky, květové/rostlinné esence, přípravky Aura-somy apod. a zkuste najít školu, kde budou mít možnost volby ve výuce.

POMOZTE JIM DOZVÍDAT SE O JEJICH INDIGOVÉ POVAZE A ŽIVOTNÍM POSLÁNÍ
Indigoví lidé jsou zde vždy z nějakého důvodu. Mají jedinečné charakteristiky chování, které umožňují přinést nové energie a zlepšit svět. Dokud si to neuvědomí, mohou mít velké potíže s tím, jak naložit se svým lidstvím a jak se vypořádat se svou přecitlivělostí a odlišností. Když se dozvědí, že je zde důvod, proč jsou odlišné, budou schopny to lépe zvládat a pracovat na svém poslání.

Zdroj : Jonáš Habr